Home > Blossary: 中国名族乐器
中国民族乐器,历史悠久,源远流长。仅从己出土的文物可证实:远在先秦时期,就有了多种多样的乐器。如新石器时代文化遗址浙江河姆渡出土的骨哨,河南舞阳县的贾湖骨笛(最早的笛子距今8000年左右),仰韶文化遗址西安半坡村出土的埙,河南安阳殷墟中出土的石磬、木腔蟒皮鼓;湖北随县曾侯乙墓(公元前433年入葬)出土的编钟、编磬、悬鼓、建鼓、枹鼓、排箫、笙、箎、瑟等等。这些古乐器向人们展示了中华民族的智慧和创造力。 能够发出乐音,并能进行音乐艺术再创造的器具。人类通过演奏乐器,借以表达、交流思想感情。对乐器的界定,音乐界和乐器学界有不同看法。音乐界认为,用于音乐的发声器具才是乐器;乐器学界则通常将许多非音乐领域中的发声器,如古代战争中的鸣金击鼓、宗教中的祈祷诵经、婚丧中的礼仪信号、商贩招揽的信号器等,也视为乐器,甚至将一些生产劳动用具和日常生活器皿,如:弓、锯、杵、缶、杯、碟、盅、碗等等,在进行演奏时,都冠以乐字,称其为乐弓、乐锯、乐杯、乐杵等。乐器生产业的主要产品则基本上是音乐界所涉及的乐器,即可以进行音乐艺术再创造的器具,另外还生产少数的马铃、驼铃、油牌子和车船喇叭。乐器的生产不同于一般工业产品的生产。它不仅要求产品有合理的精美外观造型,还必须有良好的声学品质,其中包括音色、音乐和规定的音准高度。因而在材质的选择上非常严格。

Category: Entertainment

1 Terms

Created by: Christina lou

Number of Blossarys: 12

My Terms
Collected Terms

Sáo ngang cucurbit, còn được gọi là "bầu sáo ngang", đại ngôn ngữ được gọi là "dàn nhạc Clack lang" ("dàn nhạc" đại gió điều. Trực tiếp "Lang" ngụ ý là hyacinth "Vô ích"), là nhạc Vân Nam dân tộc ...

Domain: Music; Category: Music instruments

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Đăng  
My other Blossarys

敦煌是甘肃省酒泉市辖的一个县级市,中国的国家历史文化名城。敦,大也;煌,盛也。敦煌位于古代中国通往西 ...

Category: Geography

By: Christina lou

《诗经》是我国第一部诗歌总集。它编成于春秋时期,大抵是西周初年至春秋中叶500年间的作品,共305篇 ...

Category: History

By: Christina lou

周杰伦(Jay Chou),华语流行男歌手、演员、词曲创作人、MV及电影导演、编剧及制作人。2000 ...

Category: Entertainment

By: Christina lou

高尔基先生说过:“书籍是人类进步的阶梯。”书还能带给你许多重要的好处。 多读书,可以让你觉得有许多的 ...

Category: Education

By: Christina lou


© 2024 CSOFT International, Ltd.